• Barista Pack

  $204.54 (incl. GST)
 • Barista Starter Kit

  $126.80 (incl. GST)
 • Combination Grinder Brush

  $22.95 (incl. GST)$20.95 (incl. GST)
 • Coffee Machine Steam Brush

  $9.95 (incl. GST)$8.95 (incl. GST)
 • Chemex Classic 3 Cup

  $82.50 (incl. GST)$75.00 (incl. GST)
 • Chemex Classic 6 Cup

  $93.50 (incl. GST)
 • Chemex Classic 8 Cup

  $105.00 (incl. GST)
 • Coffee Tamper

  $77.00 (incl. GST)
 • V60 Dripper

  $25.20 (incl. GST)$21.20 (incl. GST)
 • V60 Drip Scale

  $74.95 (incl. GST)$69.95 (incl. GST)
 • V60 Pour Over Kit

  $45.95 (incl. GST)$40.00 (incl. GST)
 • Chambord 8 cup Press

  $69.95 (incl. GST)